Pdf E-Kitap,  Pdf E-Kitap,  Yerli E-Kitap,  Yerli E-Kitap

Nutuk Mustafa Kemal Atatürk pdf e-kitap indir oku

Nutuk Mustafa Kemal Atatürk pdf e-kitap indir oku

Nutuk Mustafa Kemal Atatürk pdf e-kitap indir oku

Atatürk’ün Büyük Nutku
İçindekiler:
Birinci Dünya Savaşında Anadolu’nun durumu ve kurtuluş çareleri
Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
İstanbul hükümeti ile ilişkiler
Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
Misak-ı Milli ve gelişmeler
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanması
İç isyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler
Düzenli orduya geçme kararı
İstanbul hükümetinin Ankara ile temas arayışları
Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü zaferi
Londra konferansı ve İkinci İnönü zaferi
Sakarya meydan muharebesi ve müteakip gelişmeler
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya konferansı
Lozan barış konferansı ve Saltanatın kaldırılmasına ilişkin gelişmeler, Hilafet meselesi
Halk partisinin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması ve müteakip gelişmeler
Cumhuriyetin ilanı
Hilafetin kaldırılması
Cumhuriyete karşı iç muhalefet, paşalar mücadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olayı
Türk Gençliğine Hitabe
Rapor
Haritalar

pdf-ekitap-indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir